GROW SKILLS SET

Náš vzdělávací program se skládá z celé řady dovedností, vedoucích k růstu a vyšší výkonnosti. Dále jsou pak upravovány na míru vašim potřebám.

Age management, Employee Management

Válka dvou světů – potřebujete pořešit střet generací? Zážitkovou metodou otevřeme oči, pro co by se měli mladší a starší sebe navzájem vážit a nastavíme příjemnou spolupráci.

Sales Management, Sales skills

Obchodníci nemají tu pravou jiskru? Jak se nebát prodeje, rozumět trhu,.. Ať vaše obchodníky prodej baví a vidí v něm prima soutěž a hru. Takový tým bude radost řídit.

Marketing, HR Marketing

Chtěli byste být více vidět, mít lepší reputaci, image, být přitažliví pro mladé talenty i dobré zákazníky? A nestavět přitom na to obří budgety? Jsou i velmi efektivní formy marketingu….

Customer Journey, Customer Experience

Potřebujete, aby vaši zaměstnanci byli vstřícnější k vašim zákazníkům? Nastavte si procesy tak, aby zákazníci s vámi udělali jen tu nejlepší zkušenost a sami vám přinášeli další business.

Training for the GIG Economy

Těžko se vám spolupracuje s vašimi externisty? Jak je naškolit na vaše potřeby, přimět je k větší angažovanosti a sehranosti?

Self-Development

Cítíte, že byste chtěli konečně pořádně zapracovat sami na sobě v duchu hesla „nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe“?

Building a Learning Culture

Potřebujete vybudovat „vzdělávací kulturu“? Nerozlišovat, kdy se pracuje a kdy vzdělává – obojí aby splynulo v každodenní drobné pokroky a vylepšení?

Well-being

Chcete ulevit svým zaměstnancům? Dopřát jim trocha pohlazení na duši, pomoci, aby se cítili lépe? Aby nesli své břímě snadněji?

Stakeholder Training

Chtěli byste trochu povznést i své okolí? Partnery obchodní, partnery životní, děti a další, na kterých váš úspěch také závisí? I oni si zaslouží milé povzbuzení…