Koučink a konzultace

HOME OFFICE programy

JE PRÁCE Z DOMOVA PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE OPRAVDU TAK JEDNODUCHÁ?

Domníváte se, že jste svým zaměstnancům vyšli maximálně vstříc, když jste jim nabídli možnost home office. Nemusí se ráno přespříliš upravovat, nikam se „harcovat“, mají klid, pohodlí, tak co více si přát …. Očekáváte tedy proto od nich významné výsledky. A co když se očekávané výsledky v plné míře nedostavují ??? Je chyba u zaměstnavatele, u zaměstnance nebo snad ještě někde jinde?

Jak zvládnout home-office: kvalitní sebekoučink

 

sebe-koučink

Efektivní sebekoučink

 

JAK MŮŽEME ZVÝŠIT VÝKONNOST ZAMĚSTNANCŮ na home-office:

Základ úspěchu je v propojení znalostí, dovedností a sebeřízení.

Znalosti posílíme a doplníme o oblast:

  • manažerské dovednosti (zejména plánování a organizování)

  • time management

  • stress management

Dovednosti vypěstujeme:

  • specializový trénink

  • nácvik řešení modelových situací

  • výcvik ve zvládání pracovní zátěže

Sebeřízení – vaše zaměstnance naučíme:

  • základy sebekoučinku

  • realizace sebekoučinku

  • supervize sebekoučinku