Koučink a konzultace

Soft skills programy

Manažer Elementary

 • manažerské funkce (plánování, organizování, kontrola,…)
 • dovednost komunikace (z psychologického i organizačního hlediska)
 • další potřebné dovednosti (delegování, motivace)
 • příprava na zátěžové situace (simulace, nácvik)

Manažer Advanced

 • revize a ladění stávajících manažerských činností/funkcí
 • identifikace a náprava neefektivních manažerských postupů
 • hledání vlastního optimálního manažerského stylu/Leadership
 • best practices poplatné pro dané odvětví/podmínky
 • položení základů pro self-koučink

Projektový management

 • projektový přístup a filozofie
 • dekompozice projektu (work breakdown)
 • práce s Ganttovými diagramy, IT podpora
 • projektový tým a specifika jeho řízení
 • možná selhání v projektovém řízení / prevence

Obchodní dovedosti

 • koncipování obchodní nabídky (práce s hodnotou, kterou vnímá zákazník)
 • argumentace, dovednost vyjednávání, efektivní komunikace

Prezentační dovednosti

 • obsah prezentace, prvky pro připoutání a udržení pozornosti
 • dosahování přesvědčivosti, získávání souhlasu, pomocné metody (storytelling,..)
 • neverbální stránka prezentace (postoj, práce s hlasem, materiálová podpora prezentace)

Time management

 • plánování a organizace vlastního času
 • umění stanovovat priority / krizové řízení
 • posílení vnitřní energie
 • analýza faktorů způsobujících neefektivnost
 • identifikace vlastních možností pro lepší zvládání úkolů

 

zpět na FIREMNÍ KURZY