Koučink a konzultace

Well-being programy

Work-life balance

 • sebediagnostika – odkrytí stereotypů a automatismů v našem myšlení/počínání
 • sebereflexe svého osobního a pracovního života
 • emoční inteligence a její praktická aplikace
 • techniky pro práci s prioritami
 • umění odmítat a delegovat
 • efektivní řízení času, organizační synergie
 • respektování a využívání vlastního biorytmu, obnova sil

Prevence syndromu vyhoření

 • vědomé a skryté priority
 • hodnotový systém, důležité životní pilíře
 • pozitivní emoce, pozitivní očekávání
 • sociální podpůrná síť – kvalitní lidské vztahy
 • převzetí kontroly nad situací, schopnost regulace vývoje
 • motivace k harmonickému seberozvoji, identifikování životních cílů, vytvoření vlastního plánu

Sebekoučink – větší osobní spokojenost a vyšší pracovní výkon

 • emoční rovnice/vzorce zabraňující osobnímu rozvoji
 • techniky k „přerámování“ (vytvoření nových, pozitivních modelů)
 • pozitivní přístup ke změnám
 • základy koučinku (principy)
 • techniky k sebeanalýze a sebezdokonalování

Stres management

 • stresové faktory, příčiny frustrace (vlastní identifikace, analýza, redukce)
 • typologie osobností a pro ně vhodné nástroje
 • vyhodnocování závažnosti situace vs. vnímání situace
 • umění akceptace (situace i sebepřijetí)
 • analýza vlastní aspirační úrovně, nastavení reálných cílů a očekávání
 • analýza nadměrného formátu: „měl bych“ a „musím“, redefinice na „chci“
 • základy psychogygieny, protistresová ochrana – změna reakce na stres, relaxační techniky

 

zpět na FIREMNÍ KURZY