Koučink a konzultace

Když už vše selhalo …

V čem tato „hra“ spočívá? Podívejme se na svůj business jako na šachovnici, kde každá figurka má své pevné místo. Rovněž má svou funkci, své možnosti a samozřejmě i omezení.

Soubor pravidel je obvykle poměrně rozsáhlý, nicméně určitě umíme vymezit ta stěžejní a na nich bezvýhradně trvat.  Ve firemní kultuře si to můžeme představit jako vyjasnění si, kdo je nadřízený a kdo podřízený, kdo úkoly zadává, jaké jsou cíle firmy, jaká práva a povinnosti mají jednotliví lidé (resp. odpovědnosti a pravomoci), jaká jsou očekávání, co se hodnotí, atd.

Sice se dočasně trochu omezí kreativnost daného týmu, ale zase na delší dobu se pročistí vzduch, vyhladí se jizvy vzniklé utrpěnými křivdami, posílí se autorita vedoucího týmu a bez vlivu nezůstane ani účinnější a cílenější motivace členů týmu.

I když jsme jako lidé velmi různí – jedno máme obvykle společné: máme rádi určitý fungující systém a řád. V chaosu a prostředí nespolehlivosti se necítíme dobře.

A tak se může paradoxně stát, že poté, co striktně omezíme jakékoliv improvizace a svévolná jednání, může se postupně v našem týmu vybudovat tzv. „tvůrčí prostředí“, kde lidé nepociťují diskomfort, nebojí se kritiky (resp. uvědomují si její pravý význam), získají na jistotě a smysluplnosti své práce no a my se konečně přestaneme trápit (... s tím hrozným materiálem, se kterým jsme nuceni pracovat…)