Koučink a konzultace

Konzultace

CO ZVLÁDNEME POMOCÍ KONZULTACÍ (PŘÍKLADY MOŽNÝCH ZADÁNÍ):

Konzultace pro firmy:

 • Management marketingového oddělení: jak přínosné je vaše oddělení marketingu pro firmu? Nejsou to jen „producenti letáků?“ Dodávají také užitečné informace? Umějí zpracovat běžné analýzy, které pomáhají v rozvoji podniku?
 • On-line marketing – módní vlna nebo účinný nástroj? Má smysl „hrát si“ na Facebooku? Do jaké formy se vyplatí investovat?
 • Pro-klientský přístup: jak přimět zaměstnance, aby chápali zákazníka? Jak vše nastavit, aby se zákazník cítil dobře?

Konzultace pro podnikatele:

 • Kudy dál s mojí firmou (co vlastně trh žádá, kde je pro mě místo, jít do nových výrobků nebo do nových zákazníků, redukovat nebo rozšiřovat,…)
 • výdaje na reklamu jsou sice nezbytné, ale dal by se nějak zvýšit účinek reklamy?

Jak vám konzultace pomůže a jak probíhá?

 • Při konzultaci analyzujeme předem danou problematiku z více úhlů pohledu.
 • Účastníci mají podobné profesní zaměření a postavení (obvykle jsou z jednoho týmu)
 • Konfrontují se stávající a potenciálně možné postupy.
 • Odkrývají se nedostatky a slabší místa.
 • Dochází i ke sdílení know-how mezi zaměstnanci navzájem.
 • Hledáme optimální postupy a řešení

Co lze od konzultace očekávat

Značnou  sebereflexi  zaměstnanců,  uvědomění si  vlastních  (ne) dostatků, posílení silných stránek, korekce jednání, nasměrování dalšího rozvoje.

Pro koho je konzultace nejvhodnější

 • Zaměstnanci, kteří jsou časově vytíženi a chtějí diskutovat jen to, co se jich bezprostředně týká.
 • Mělo by se jednat o loajální zaměstnance s možností kariérního růstu, kteří jsou na rozvoji svém a rozvoji firmy značně zainteresováni.
 • Vhodné i pro jednotlivce pro hlubší rozvoj v konkrétní oblasti.

Časové rozložení konzultací

Osvědčila se jak práce v tříhodinových blocích (s odstupem 2-4 týdny) nebo jednorázově celodenní aktivita (vzhledem k nárokům kladeným na účastníky je mírně zkrácena na 6-7 h).

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ!