Koučink a konzultace

Efektivnost vzdělávání

1. Než začneme školit – DIAGNOSTIKA

Diagnostika zaměstnanců

Identifikace vzdělávacích potřeb

 

 

2. JAKÉ METODY POUŽIJEME?

firemní kurzy na míru

Metody tvorby kurzu

 

3. INFORMACE ZPRACUJEME A NAVRHNEME ŘEŠENÍ

Vzhledem ke stanoveným cílům navrhneme obsah, formu a rozsah školení v jedné či více variantách.

Navrhneme kritéria úspěšnosti vzhledem k domluvenému rozsahu školení a metody, kterými je budeme sledovat.

 

4. HODNOCENÍ – BYLO DOSAŽENO POŽADOVANÉHO ZLEPŠENÍ?

Hodnocení změny

Prokázání efektivnosti vzdělávací aktivity

 

 

5. VYHODNOCENÍ – PROKÁZÁNÍ EFEKTIVNOSTI

Vyhodnocení úspěšnosti

1. Hodocení změny (viz bod 4). Po tréninku  sledujeme stanovená kritéria v praxi, na testové situaci, pomocí škálování, hodnocení spokojenosti s výkonem zaměstnance (různý časový odstup)

2. Hodnocení spokojenosti se vzdělávací aktivitou – krátký dotazník k ohodnocení lektora, materiálů, organizaci, atd.

Zpráva o tréninku obsahuje:

  • Shrnutí hodnocení
  • Kvantifikace dosažení či přiblížení ke stanoveným kritériím
  • Doporučení pro další postup – instruktáž manažera, jak dále v dané oblasti s podřízenými pracovat
  • Nabídka follow up programů – koučink, další školení, možnost konzultací po telefonu a po skype

Garantem diagnostické, analytické a evaluační části vzdělávacích aktivit je:

Mgr. Tereza Raisová, Ph.D.

Absolventka psychologie při FF UK  a doktorského programu na katedře andragogiky a personálního řízení FF UK. Specializace v oblasti psychologie práce a organizace, pracovní diagnostiky a psychodiagnostiky. Pracovala v České pojišťovně v oblasti vzdělávání a rozvoje, náboru a stabilizace zaměstnanců. V současné době pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti posuzování pracovních kompetencí v oblasti náboru a výběru.